”Medverka inte till nya byggskandaler”

Expanderande fogband ses som en smidig och smart lösning av vissa aktörer. Men studie efter studie visar på problem och bristande funktion. Fog- och Brandskyddsföretagens hållning är tydlig: expanderande fogband ska inte användas på exponerade konstruktioner som husfasader och fönster.

I en rapport från 2021, av SBUF och forskningsinstitutet RISE, har regntätheten hos prefabricerade betongsandwichväggar med fönster- och balkonganslutningar testats. I rapporten konstateras att det inte blev regntätt när expanderande fogband användes som tätningsmetod.

Undersökningen visade att regnet går igenom fogbandet och då skapar en våt konstruktion. Vatten kan sedan kramas ut fogbandet som är uppsuget i bandet.

Liknande studier, bland annat från 2013, visar på samma slutsatser. Vid regntäthetsförsök mellan aluminiumprofiler konstaterades att flera olika typer av expanderande fogband inte var regntäta vid pulserande lyfttrycksskillnader redan vid 100 Pa över fogen.

För Mikael Zackrisson, vice ordförande för Fog- och Brandskyddsföretagen, talar studierna sitt tydliga språk.

– Min uppmaning är att lyssna på fakta och de rapporter som visar att expanderande fogband inte är lösningen. Medverka inte till nya byggskandaler, säger han.

Så, hur kommer det sig att expanderande fogband fortfarande används?

 

Så kom expanderande fogband in på marknaden

Fördelen som ofta lyfts med expanderande fogband är att de inte kräver ett torrt klimat när de ska installeras. Redan på 1980-talet började produkten att användas, men fick sitt stora genomslag kring millennieskiftet. I takt med att prefab-industrin utvecklats har användningen blivit allt vanligare.

De tidiga fogmassor som användes under stora delar av 1900-talet klarade betydligt större påfrestningar i rörelsen jämfört med dagens fogmassor – men hade hälsofarliga konsekvenser. När branschen och produkterna utvecklades ställde de nya fogmassorna större krav på den som utför montaget att konstruera fogarna och dimensionera fogbredder så att rörelser i konstruktionen harmoniserar med prestandan på fogmassan.

– En del aktörer fortsatte då att ta genvägar, trots begränsad kapacitet på de nya produkterna, utan rena ytor och primer. Produkterna var inte lika förlåtande och många aktörer drabbades av reklamationer. En del valde då att gå över till expanderande fogband i stället för att anpassa sig efter de gällande förhållandena, säger Mikael Zackrisson.

För honom är det uppenbart att den rätta vägen att gå är korrekt utförda och korrekt dimensionerade fogar – inte expanderande fogband.

– Stoltheten kommer väl fram där, att man känner att en reklamation måste bero på fogmassan och inte ens eget arbete. Det är alltid en tråkig upplevelse när någon kommer och biter en i svansen, men om man följer montageanvisningarna för moderna fogmassor så får man inga problem.

 

Gå en kurs i fogning

Medlemmar i Fog- och Brandskyddsföretagen kan fördjupa sina kunskaper genom att gå våra kurser. Det finns även en fogkurs för beställare, konsulter och byggherrar som vill lära sig mer om fogar och uppbyggnad. Anmäl intresse så får du besked så snart nästa kurs är planlagd.