Vi är Fog- och Brandskydds-
företagen

Välkommen till Fog- och brandskyddsföretagens organisation för entreprenörer, leverantörer och konsulter.

Vi arbetar för rätt konstruktion av fogar, säkra materialval av fogmassor, rätt konstruerade brandtätningar och fackmannamässigt arbetsutförande av fogning och tätning i byggnader.

Idag finns ett stort intresse för hur fogar och fogmassor påverkar människors hälsa och boendemiljö. Som branschorganisation följer vi forsknings- och miljöarbetet och arbetar för att öka kunskaperna om fogar och fogmaterials miljöpåverkan – både under byggtiden och i den färdiga byggnaden.

För att förenkla arbetet med fogkonstruktioner och fogmassor tar Fog- och Brandskyddsföretagen fram tekniska montageanvisningar, hanteringsanvisningar och beräkningsmallar samt kvalitetsblanketter och avvikelserapporter som enkelt kan laddas ner. Här finns även information om fogar ur ett miljöperspektiv. Samtliga dokument refereras i HusAMA, kapitel ZSB om tätning av fogar i byggnader.

Vi verkar inom tre huvudområden

Genom att öka kunskaperna och stärka kvalitetsmedvetenheten hos alla aktörer i byggbranschen vill vi medverka till lägre kostnader för drift och underhåll, minskad miljöpåverkan och byggnader som fungerar bättre under lång tid.  

Fogar

Det finns många olika definitioner av fogar i byggbranschen och vi arbetar med att klargöra olika begrepp för att öka kunskaperna och undvika missförstånd.

Brandskydd

Boverkets byggregler ställer höga krav på utformning av brandtätning för att motverka spridning av brand och rökgas. En korrekt installation stärker det passiva brandskyddet.

PCB-Sanering

Vid sanering av PCB-haltiga fogar ställs krav på att arbetet utförs med stor omsorg för en säker arbetsmiljö samt för att skydda miljön. Vi håller kurser i PCB-sanering.

Varför bli medlem?

Du som arbetar med fogentreprenader får stöd, råd, information och utbildning samt möjlighet att påverka branschen.

Du som erbjuder PCB-sanering blir efter genomgången kurs ”Auktoriserat PCB-saneringsföretag”.

Du som är leverantör av fogmaterial till företag eller privatpersoner stärker ditt anseende som ett pålitligt kvalitetsföretag.

Bli medlem du med!

Nyheter

Här hittar du intressant information om fogar, brandskydd och PCB-sanering samt andra nyheter från fog- och brandskyddsbranschen.

fasadfog
Medlemscase

Fasadfog AB om medlemskapet: ”Håller branschen fortsatt stark”

Mikael Lind från Fasadfog AB ser medlemskapet i Fog- och Brandskyddsföretagen som en självklarhet. Med kontakter, stöd och
Läs mer
kontroller-fore-fogning-web
Kunskap

Glöm inte bort kontroller före fogning

Säkerställ att fogen kommer hålla – redan innan du påbörjar arbetet. Rätt förutsättningar för fogentreprenad. Med ordentliga kontroller
Läs mer
Kanslinytt 23
Kanslinytt

Kanslinytt nr 23

Håll dig informerad genom att ta del av kanslinytt! Läs mer om höstmötet, marknadsgruppen bland mycket annat. Kanslinytt nr
Läs mer
Bild Panorama 360
Kunskap

Undermåligt brandskydd spräckte bostadsdrömmen

Lägenhetsköparna trodde att de gjort ett riktigt bra köp med nyproduktionen i Skärhamn. Men omfattande brister i brandskyddet
Läs mer
Brandbyrån
Medlemscase

Medlemskapet har gett Brandbyrån ökade samarbeten

Som ny medlem har Brandbyrån Entreprenad AB från Uppsala på kort tid dragit stor nytta av sitt medlemskap
Läs mer
Fogning fönster 2 (1)
Medlemscase

Eskilstuna Byggfog: Därför är vi medlemmar

Kompetenshöjande, snabba svar och auktorisation. För Eskilstuna Byggfog innebär medlemskapet i Fog- och Brandskyddsföretagen flera fördelar. Eskilstuna Byggfog
Läs mer