Vi är Fog- och Brandskydds-
företagen

Välkommen till Fog- och brandskyddsföretagens organisation för entreprenörer, leverantörer och konsulter.

Vi arbetar för rätt konstruktion av fogar, säkra materialval av fogmassor, rätt konstruerade brandtätningar och fackmannamässigt arbetsutförande av fogning och tätning i byggnader.

Idag finns ett stort intresse för hur fogar och fogmassor påverkar människors hälsa och boendemiljö. Som branschorganisation följer vi forsknings- och miljöarbetet och arbetar för att öka kunskaperna om fogar och fogmaterials miljöpåverkan – både under byggtiden och i den färdiga byggnaden.

För att förenkla arbetet med fogkonstruktioner och fogmassor tar Fog- och Brandskyddsföretagen fram tekniska montageanvisningar, hanteringsanvisningar och beräkningsmallar samt kvalitetsblanketter och avvikelserapporter som enkelt kan laddas ner. Här finns även information om fogar ur ett miljöperspektiv. Samtliga dokument refereras i HusAMA, kapitel ZSB om tätning av fogar i byggnader.

Vi verkar inom tre huvudområden

Genom att öka kunskaperna och stärka kvalitetsmedvetenheten hos alla aktörer i byggbranschen vill vi medverka till lägre kostnader för drift och underhåll, minskad miljöpåverkan och byggnader som fungerar bättre under lång tid.  

Fogar

Det finns många olika definitioner av fogar i byggbranschen och vi arbetar med att klargöra olika begrepp för att öka kunskaperna och undvika missförstånd.

Brandskydd

Boverkets byggregler ställer höga krav på utformning av brandtätning för att motverka spridning av brand och rökgas. En korrekt installation stärker det passiva brandskyddet.

PCB-Sanering

Vid sanering av PCB-haltiga fogar ställs krav på att arbetet utförs med stor omsorg för en säker arbetsmiljö samt för att skydda miljön. Vi håller kurser i PCB-sanering.

Varför bli medlem?

Du som arbetar med fogentreprenader får stöd, råd, information och utbildning samt möjlighet att påverka branschen.

Du som erbjuder PCB-sanering blir efter genomgången kurs ”Auktoriserat PCB-saneringsföretag”.

Du som är leverantör av fogmaterial till företag eller privatpersoner stärker ditt anseende som ett pålitligt kvalitetsföretag.

Bli medlem du med!

Nyheter

Här hittar du intressant information om fogar, brandskydd och PCB-sanering samt andra nyheter från fog- och brandskyddsbranschen.

Årsmöte-2023-Lidingö
Kurser och möten

Inbjudan till årsmöte 2023

Årsmötet för 2023 går av stapeln på Ellery Beach House Lidingö strax utanför Stockholm den 27-28 april. Det …

Läs mer
Moberg-1650-web
Medlemscase

Moberg Fog & Brand

Joakim Moberg har arbetat som fogare sedan 1988. Familjeföretaget grundades 2011 och när sonen Niklas klev in var …

Läs mer
kanslinytt-21
Kanslinytt

Kanslinytt nr 21

Håll dig informerad genom att ta del av kanslinytt! Läs mer om vårt årsmöte, nya möjligheter för 2023, …

Läs mer
Löberöds-Fogservice-1650-web
Medlemscase

Löberöds Fogservice

Specialiteten är mjukfog och brandtätning. I Skåne är Löberöds Fogservice sedan länge kända för sitt fokus på kvalitet och …

Läs mer
Fogentreprenoren-web-1650
Medlemscase

Fogentreprenören

Företaget startades 1988 och Björn Påmark och hans medarbetare blev snart ledande på fogarbeten runtom i södra Sverige. …

Läs mer
Protega-1650-1650
Medlemscase

Protega

Svensk tillverkare av miljöklassade premiumprodukter för brandtätning  och brandskyddsmålning i Trelleborg. Sedan starten 1988 har Protega stadigt växt och …

Läs mer