Vi är Fog- och Brandskydds-
företagen

Välkommen till Fog- och brandskyddsföretagens organisation för entreprenörer, leverantörer och konsulter.

Vi arbetar för rätt konstruktion av fogar, säkra materialval av fogmassor, rätt konstruerade brandtätningar och fackmannamässigt arbetsutförande av fogning och tätning i byggnader.

Idag finns ett stort intresse för hur fogar och fogmassor påverkar människors hälsa och boendemiljö. Som branschorganisation följer vi forsknings- och miljöarbetet och arbetar för att öka kunskaperna om fogar och fogmaterials miljöpåverkan – både under byggtiden och i den färdiga byggnaden.

För att förenkla arbetet med fogkonstruktioner och fogmassor tar Fog- och Brandskyddsföretagen fram tekniska montageanvisningar, hanteringsanvisningar och beräkningsmallar samt kvalitetsblanketter och avvikelserapporter som enkelt kan laddas ner. Här finns även information om fogar ur ett miljöperspektiv. Samtliga dokument refereras i HusAMA, kapitel ZSB om tätning av fogar i byggnader.

Vi verkar inom tre huvudområden

Genom att öka kunskaperna och stärka kvalitetsmedvetenheten hos alla aktörer i byggbranschen vill vi medverka till lägre kostnader för drift och underhåll, minskad miljöpåverkan och byggnader som fungerar bättre under lång tid.  

Fogar

Det finns många olika definitioner av fogar i byggbranschen och vi arbetar med att klargöra olika begrepp för att öka kunskaperna och undvika missförstånd.

Brandskydd

Boverkets byggregler ställer höga krav på utformning av brandtätning för att motverka spridning av brand och rökgas. En korrekt installation stärker det passiva brandskyddet.

PCB-Sanering

Vid sanering av PCB-haltiga fogar ställs krav på att arbetet utförs med stor omsorg för en säker arbetsmiljö samt för att skydda miljön. Vi håller kurser i PCB-sanering.

Varför bli medlem?

Du som arbetar med fogentreprenader får stöd, råd, information och utbildning samt möjlighet att påverka branschen.

Du som erbjuder PCB-sanering blir efter genomgången kurs ”Auktoriserat PCB-saneringsföretag”.

Du som är leverantör av fogmaterial till företag eller privatpersoner stärker ditt anseende som ett pålitligt kvalitetsföretag.

Bli medlem du med!

Nyheter

Här hittar du intressant information om fogar, brandskydd och PCB-sanering samt andra nyheter från fog- och brandskyddsbranschen.

Kanslinytt-nr-20-2022
Kanslinytt

Kanslinytt nr 20

Håll dig informerad genom att ta del av kanslinytt! Läs mer om vårt allt starkare varumärke och en …

Läs mer
Polyseam-2
Medlemscase

Polyseam – Brinner för bättre brandtätning

Passivt brandskydd är enormt viktigt, då det handlar om att rädda liv vid en brand. Men idag är …

Läs mer
03_Stationery_mockup
Montageanvisningar

Montageanvisning nr 1 uppdaterad

Montageanvisning nr 1 ”Fogning mellan fasadelement av betong” finns nu i en uppdaterad version per oktober 2022. Finns …

Läs mer
Årsmöte i mälardalen
Kurser och möten

Årsmöte i mälardalen
27-28 april 2023

Fog & Brandskyddsföretagen kommer att hålla sitt årsmöte i mälardalen. Vi kommer så snart vi bokat upp lokal …

Läs mer
Årsmöte-2022
Kurser och möten

Mötesprotokoll för höstmöte 2022

På medlemssidorna är det uppdaterat med hela protokollet från höstmötet.   Länk till mötesprotokollet visas för inloggade medlemsföretag Hämta …

Läs mer
Byggtema-1280
Medlemscase

Medlemscase – Byggtema

Byggtema i Nordmaling startades 1970 utifrån ägarens filosofi kring tätningens grundläggande betydelse för byggnader. Tjugo år senare var …

Läs mer