Vi är Fog- och Brandskydds-
företagen

Välkommen till Fog- och brandskyddsföretagens organisation för entreprenörer, leverantörer och konsulter.

Vi arbetar för rätt konstruktion av fogar, säkra materialval av fogmassor, rätt konstruerade brandtätningar och fackmannamässigt arbetsutförande av fogning och tätning i byggnader.

Idag finns ett stort intresse för hur fogar och fogmassor påverkar människors hälsa och boendemiljö. Som branschorganisation följer vi forsknings- och miljöarbetet och arbetar för att öka kunskaperna om fogar och fogmaterials miljöpåverkan – både under byggtiden och i den färdiga byggnaden.

För att förenkla arbetet med fogkonstruktioner och fogmassor tar Fog- och Brandskyddsföretagen fram tekniska montageanvisningar, hanteringsanvisningar och beräkningsmallar samt kvalitetsblanketter och avvikelserapporter som enkelt kan laddas ner. Här finns även information om fogar ur ett miljöperspektiv. Samtliga dokument refereras i HusAMA, kapitel ZSB om tätning av fogar i byggnader.

Vi verkar inom tre huvudområden

Genom att öka kunskaperna och stärka kvalitetsmedvetenheten hos alla aktörer i byggbranschen vill vi medverka till lägre kostnader för drift och underhåll, minskad miljöpåverkan och byggnader som fungerar bättre under lång tid.  

Fogar

Det finns många olika definitioner av fogar i byggbranschen och vi arbetar med att klargöra olika begrepp för att öka kunskaperna och undvika missförstånd.

Brandskydd

Boverkets byggregler ställer höga krav på utformning av brandtätning för att motverka spridning av brand och rökgas. En korrekt installation stärker det passiva brandskyddet.

PCB-Sanering

Vid sanering av PCB-haltiga fogar ställs krav på att arbetet utförs med stor omsorg för en säker arbetsmiljö samt för att skydda miljön. Vi håller kurser i PCB-sanering.

Varför bli medlem?

Du som arbetar med fogentreprenader får stöd, råd, information och utbildning samt möjlighet att påverka branschen.

Du som erbjuder PCB-sanering blir efter genomgången kurs ”Auktoriserat PCB-saneringsföretag”.

Du som är leverantör av fogmaterial till företag eller privatpersoner stärker ditt anseende som ett pålitligt kvalitetsföretag.

Bli medlem du med!

Nyheter

Här hittar du intressant information om fogar, brandskydd och PCB-sanering samt andra nyheter från fog- och brandskyddsbranschen.

Årsmöte-2022
Kurser och möten

Årsmöte 2022 på Steningevik konferensanläggning

Fog & Brandskyddsföretagen kommer att hålla sitt årsmöte 31/3 – 1/4 2022. Boka in detta datum redan nu. …

Läs mer
Nya-kurser-2022-01-26-2
Kurser och möten

Uppdaterade kursprogram och kursanmälningar

Nu finns följande uppdaterade kursprogram och kursanmälningar tillgängliga under dokument…

Läs mer
Konferens-600-webb
Kurser och möten

Boka redan nu 14-15 oktober för vårt höst möte 2021!

Vi hoppas och tror att vi kan hålla ett traditionsenligt höstmöte i södra Sverige den 14-15 oktober. Vi håller …

Läs mer
utsikt-600-webb
Lagar och förordningar

Ny avfallsförordning!

Den nya avfallsförordningen (2020:614) har fått indelning i kapitel. Den nya strukturen har en del som handlar om …

Läs mer
Pcb-sanering-Råågatan-Hbg-600x600-webb
PCB Sanering

PCB-sanering

Sidan för PCB-sanering är nu uppdaterad med ny förklarande text!

Läs mer
Arbetsplats-web
Övriga nyheter

ID06!

Vi har avtal med ID 06 som innebär att kansliet kan använda ID 06 plattformen för att lägga …

Läs mer