Bostik om medlemskapet: ”Vill bidra till en seriös bransch”

Som medlem i Fog- och Brandskyddsföretagen kan leverantören Bostik vara med och påverka hur branschen använder fog- och brandtätningsprodukter. Med föränderliga regelverk och högt ställda krav på produkter ser företagets nordiska product manager Patrik de la Motte medlemskapet som en nyckel till en seriös bransch.

Bostik är ett av världens största företag specialiserat på lim-, fog- och brandtätnings- och byggprodukter. Från det nordiska huvudkontoret i Helsingborg servar man marknaden i Sverige, Danmark, Norge och Finland med produkter. Av totalt över 800 artiklar i produktportföljen är runt en fjärdedel sådana som dagligen används inom lim och fogning i Norden.

Som medlem i Fog- och Brandskyddsföretagen ges företaget möjlighet till fördjupad dialog med Sveriges specialistentreprenörer inom fog och brandtätning.

– Vi vill genom medlemskapet vara delaktiga och bidra till en seriös bransch där man följer lagar, regler och montageanvisningar för att få ett så bra slutresultat som möjligt, säger Patrik de la Motte, product manager på Bostik.

Vanligaste felet att inte följa anvisningar

Genom att hålla sig ajour med nya regelverk och nya produkter kan entreprenörer se till att hålla kunskapen uppdaterad. Där ser Patrik de la Motte att deras medlemskap som leverantör spelar en viktig roll.

– Beroende på vad som är aktuellt för stunden kan vi driva frågor genom styrelsen att exempelvis vissa anvisningar behöver ändras eller att branschorganisationen behöver få igenom andra typer av rekommendationer.

Han säger även att han märker att kunskapen om produkterna bland Fog- och Brandskyddsföretagens medlemmar generellt är högre än bland övriga aktörer. Att veta hur varje enskild produkt kan användas är avgörande för ett lyckats slutresultat.

– Reklamationerna vi får in kommer oftast inte från medlemmar i branschorganisationen. Oftast kanske det är någon snickare, målare eller annan person utan spetskompetens, som gör ett litet fogjobb i sitt arbete där det har gått snett. Det vanligaste då är att man inte har följt anvisningarna.

Miljökrav en utmaning för branschen

Bostik är även med i Fog- och Brandskyddsföretagens leverantörsråd. Patrik ser leverantörsrådet som en nyckel framåt för att kunna driva frågor som är relevanta för branschen. Framför allt ser han Nordens miljöfokus som en fråga både leverantörer och entreprenörer behöver jobba aktivt med.

– I Norden är vi väldigt miljöfokuserade, med högt ställda krav som måste uppfyllas. Den stora utmaningen är att kunna leverera produkter som både klarar miljökraven och håller över tid. Fog- och brandtätningsentreprenörerna är beroende av både bra och korrekta produkter för att kunna utföra sina jobb på rätt sätt.