Länkar

Andra nyttiga webbplatser

Databas för Varu-informationsblad för byggverksamhet

En gratis och öppen väg till marknadens produkter. Deklarationer, beskrivningstexter

Omhändertagande av farligt avfall

FSO

Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd (Danska fogbranschens organisation)

SFR:s samarbetspartner för dammsugare och kolfilter!

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

The Sealant, Waterproofing and Restoration Institute