Glöm inte bort kontroller före fogning

Säkerställ att fogen kommer hålla – redan innan du påbörjar arbetet. Rätt förutsättningar för fogentreprenad. Med ordentliga kontroller före fogning undviker både entreprenörer och kunder onödigt tjafs när yttre omständigheter gör att fogen inte håller.

I våra montageanvisningar för fogning mellan fasadelement av betong finns några punkter som Johan Olofsson, förbundssekreterare för Fog- och Brandskyddsföretagen, vill trycka lite extra på.

Det handlar om kontroller före fogning – och priset av att slarva med dem.

– Tänk efter före. Kontrollerna är det som skapar långsiktigt bra resultat. Slarvar man med förarbetet kommer fogen att behöva göras om. Det kan stå dig dyrt i längden.


Så går kontrollerna till

Innan fogningsarbetet påbörjas ska entreprenören kontrollera och dokumentera i kvalitetsdokument:

  • fogbredd i förhållande till elementlängd
  • fogytornas hållfasthet och lämplighet ur vidhäftningssynpunkt
  • dränerings- och ventilationsanordningar
  • värmeisolering

För Johan Olofsson handlar kontrollerna dels om att säkerställa att jobbet blir korrekt utfört, dels att entreprenörer och kunder ska undvika diskussioner i efterhand om vem som gjort fel om fogen inte håller. Om förutsättningarna avviker från vår montageanvisning skall avvikelsedokument fyllas i och undertecknas av beställare.

– Att leta efter vem som gjort fel är svårt i efterhand, men har man redan från början talat om att jobbet inte kommer kunna bli bra på grund av brister som är tydliga vid kontrollerna så har man gjort mycket för att underlätta.


En garantifråga

Fog- och Brandskyddsföretagens medlemmar lämnar 5 års garanti på utfört arbete. I realiteten innebär det att fogen ska vara korrekt utförd för att hålla i 10 års tid för att entreprenören ska vara helt säker på att undvika smällen att behöva stå för reparationer.

De första 5 åren omfattar garantin alla former av normalt slitage. Nästkommande 5 år är entreprenören skyldig att åtgärda fel om beställaren kan visa att entreprenören har brustit i arbetet. Utan dokumenterade kontroller före fogning kan det vara svårt för entreprenören att bevisa att felet beror på yttre omständigheter.

– Ofta blir jag inblandad när det handlar om fogsläpp och då kontrollerar vi varför fogen har släppt. I många fall kan man hitta dåliga plåtarbeten eller läckande vatten från taket som är orsaken. Att då bara lägga en ny fog gör varken entreprenören eller kunden nöjd – felet kvarstår fortfarande och fogen kommer med största sannolikhet att släppa på nytt inom något år, säger Johan Olofsson.

Genomförs kontroller före fogningen, som dessutom dokumenteras och följs, undviker man detta problem.

Upptäcks avvikelser under kontrollerna kan man använda sig av och fylla i våra kvalitetsdokument. När det ifylla dokumentet skrivs under intygar beställaren själv att den vet om att garanti saknas.