Eskilstuna Byggfog: Därför är vi medlemmar

Kompetenshöjande, snabba svar och auktorisation. För Eskilstuna Byggfog innebär medlemskapet i Fog- och Brandskyddsföretagen flera fördelar.

Eskilstuna Byggfog utför fogningsarbeten, PCB-sanering och fogrenoveringar. Bolaget har ca 20 anställda och har varit verksamt sedan 1960-talet. De har varit medlemmar hos oss i Fog- och Brandskyddsföretagen sedan många år tillbaka.

– Medlemskapet är framför allt kompetenshöjande. Du har tillgång till oerhört mycket kompetens i organisationen, här finns personer som jobbat i yrket över 50 år och kan allt om fog och tätning. Det tycker jag är väldigt bra, säger Emil Mänty Englund, vd Eskilstuna Byggfog.

Kunskapsutbyte sker både via årsmötet och utbildningar – men Emil berättar att det bara är att lyfta på luren om man stöter på något problem eller utmaningar.

– Har man frågor är det lätt att få svar från kansliet. Det kan till exempel vara tekniska frågor som dyker upp när man är ute på något specialjobb. Man behöver inte heller sitta och vänta i två veckor, utan de är väldigt snabba, säger han.

Auktorisation är väldigt värdefull

En annan stor fördel med medlemskapet är den auktorisering som medlemmar kan erhålla, som garanterar att branschen håller en jämn nivå och sköter sig på rätt sätt. Eskilstuna Byggfog är auktoriserade inom både byggnadsfogning och PCB-sanering.

Men Emil önskar att auktoriseringen blir ännu viktigare ute bland kunder. Han skulle vilja att fler kunder kravställer att arbetet utförs av en auktoriserad aktör. Jobb utförda av auktoriserade medlemmar hos Fog- och Brandskyddsföretagen kommer bland annat med 5 års garanti.

Riskerna för en kund att välja en icke auktoriserad aktör för att utföra fogning och tätning har han själv fått se på nära håll flera gånger.

– En fogrenovering vi gjorde omfattade 3 000 meter fog som blivit fogad för sju år tidigare. En fog ska hålla i 20 år, men den här var inte rätt gjord alls. De hade inte använt primer, inga TDV-löningar, kort sagt inte följt montageanvisningarna. Vi fick vara på plats under flera månader och det blir väldigt dyrt för kunden i slutändan att behöva åtgärda det, säger han.

Därför tycker Emil att medlemskapet i Fog- och Brandskyddsföretagen är värdefullt. Han säger att det finns en yrkesstolthet i att stå upp för den standard och kompetens han anser att branschen behöver.

– Även om inte jag får ett uppdrag så vill jag att min branschkollega som är auktoriserad får det.