Medlemskapet har gett Brandbyrån ökade samarbeten

Som ny medlem har Brandbyrån Entreprenad AB från Uppsala på kort tid dragit stor nytta av sitt medlemskap i Fog- & Brandskyddsföretagen. Under drygt ett år har bolaget knutit värdefulla kontakter inom organisationen som lett till ökade samarbeten och fler uppdrag.

De som jobbar för Brandbyrån Entreprenad AB har tillsammans mer än 30 års erfarenhet av förebyggande brandskyddsarbete. De erbjuder tjänster som brandtätning, fogning, brandskyddsmålning, brandisolering och brandskydd av stålkonstruktioner.

Av Fog- & Brandskyddsföretagen är de auktoriserade inom passivt brandskydd, efter genomförd utbildning.

Den teoretiska utbildningen och gällande standarder pågick under en dag, men vi har som sagt redan jobbat med detta under lång tid. Utbildningen gav oss ändå mer kunskap om vad allt innebär och ett kvitto på att vi verkligen jobbar på rätt sätt och utför våra arbeten så som de ska utföras, säger Patrik Persson, vd Brandbyrån Entreprenad.

Kan ta på oss fler uppdrag”

Auktoriseringen innebär att Brandbyrån kan visa upp ett intyg för kunder som kan lita på att bolaget har rätt kompetens och kunskap om passivt brandskydd. Det behövs, enligt Patrik – eftersom det tyvärr utförs allt för mycket brandskyddsarbete av entreprenörer som saknar kompetens.

– Vi kan bevisa att vi arbetar rätt och att det inte är något ruffel och båg. Det tycker kunder ofta är jättebra, eftersom vi kan visa att vi inte är någon simpel hantverkare som ska brandtäta för första gången, säger han.

Under den korta period som Brandbyrån varit medlemmar har redan starka band knutits med flera av organisationens andra medlemmar.

– Vi har flera stycken nu som vi har samarbeten med, som är medlemmar i organisationen och finns i vårt närområde. Till exempel medlemmar med expertis inom fasadfogning eller finfogning som vi inte är lika duktiga på. I förlängningen har det inneburit att vi kan ta på oss fler uppdrag.

Samverkan mellan medlemsföretagen innebär också att Patrik och hans medarbetare alltid har någon att ringa när hjälpen behövs.

– I Fog- & Brandskyddsföretagen har vi ett bollplank som vi kan fråga när det dyker upp frågor inom olika projekt. Vi kan vara ute på ett jobb och få bra, snabb hjälp när vi ringer kansliet. Men det händer lika ofta att vi ringer någon av de medlemmar vi knutit kontakten med. Det blir lite som att ringa till en vän.