Protega

Svensk tillverkare av miljöklassade premiumprodukter för brandtätning  och brandskyddsmålning i Trelleborg. Sedan starten 1988 har Protega stadigt växt och samtidigt byggt upp en gedigen kompetens kring tillverkning och utbildning. Idag har Protega lång erfarenhet av brandskydd.

Sedan man blev medlem i Fog- och Brandskyddsföretagen har organisationen breddats från fogar och PCB-sanering till att även omfatta brandskydd. Att Protega som kunnig tillverkare och utvecklare av säkerhetsprodukter valde att gå med i Fog- och Brandskyddsföretagen ligger helt i linje med företagets syn på att stärka kunskapsutbytet i branschen.

Som medlem vill Protega aktivt bidra till att höja medvetenheten om hur brandskyddprodukter ska användas för att öka säkerheten. Det är viktigt att Fog- och Brandskyddsföretagen välkomnar nyare företag som medlemmar och delar med sig av kunskaper och erfarenheter. Att erbjuda utbildning, råd och vägledning samt ta fram gemensamma instruktioner och tydliga riktlinjer för hela branschen skapar trygghet och höjer statusen. Idag märks en mer öppen och nyfiken attityd och en tydlig hunger efter kunskaper bland yngre branschkollegor. Det bådar gott inför framtiden.

Läs även om:

Fogning