Vi är Fog- och Brandskydds-
företagen

Välkommen till Fog- och brandskyddsföretagens organisation för entreprenörer, leverantörer och konsulter.

Vi arbetar för rätt konstruktion av fogar, säkra materialval av fogmassor, rätt konstruerade brandtätningar och fackmannamässigt arbetsutförande av fogning och tätning i byggnader.

Idag finns ett stort intresse för hur fogar och fogmassor påverkar människors hälsa och boendemiljö. Som branschorganisation följer vi forsknings- och miljöarbetet och arbetar för att öka kunskaperna om fogar och fogmaterials miljöpåverkan – både under byggtiden och i den färdiga byggnaden.

För att förenkla arbetet med fogkonstruktioner och fogmassor tar Fog- och Brandskyddsföretagen fram tekniska montageanvisningar, hanteringsanvisningar och beräkningsmallar samt kvalitetsblanketter och avvikelserapporter som enkelt kan laddas ner. Här finns även information om fogar ur ett miljöperspektiv. Samtliga dokument refereras i HusAMA, kapitel ZSB om tätning av fogar i byggnader.

Vi verkar inom tre huvudområden

Genom att öka kunskaperna och stärka kvalitetsmedvetenheten hos alla aktörer i byggbranschen vill vi medverka till lägre kostnader för drift och underhåll, minskad miljöpåverkan och byggnader som fungerar bättre under lång tid.  

Fogar

Det finns många olika definitioner av fogar i byggbranschen och vi arbetar med att klargöra olika begrepp för att öka kunskaperna och undvika missförstånd.

Brandskydd

Boverkets byggregler ställer höga krav på utformning av brandtätning för att motverka spridning av brand och rökgas. En korrekt installation stärker det passiva brandskyddet.

PCB-Sanering

Vid sanering av PCB-haltiga fogar ställs krav på att arbetet utförs med stor omsorg för en säker arbetsmiljö samt för att skydda miljön. Vi håller kurser i PCB-sanering.

Varför bli medlem?

Du som arbetar med fogentreprenader får stöd, råd, information och utbildning samt möjlighet att påverka branschen.

Du som erbjuder PCB-sanering blir efter genomgången kurs ”Auktoriserat PCB-saneringsföretag”.

Du som är leverantör av fogmaterial till företag eller privatpersoner stärker ditt anseende som ett pålitligt kvalitetsföretag.

Bli medlem du med!

Nyheter

Här hittar du intressant information om fogar, brandskydd och PCB-sanering samt andra nyheter från fog- och brandskyddsbranschen.

Master after installing windows, with seams are treated coating silicone stripping seals
Kunskap

Miljökrav tvingar fram ohållbara materialval

Att bygga för framtiden och att skapa hållbara lösningar – det är saker som vi på Fog- och
Läs mer
Årsmöte-2022
Kurser och möten

Mötesprotokoll för årsmötet 2024

På medlemssidorna är det uppdaterat med hela protokollet från årsmötet. Länk till mötesprotokollet visas för inloggade medlemsföretag Hämta
Läs mer
Expanderande-fogband-img-1650
Kunskap

”Medverka inte till nya byggskandaler”

Expanderande fogband ses som en smidig och smart lösning av vissa aktörer. Men studie efter studie visar på
Läs mer
Patrik de la Motte-1650
Medlemscase

Bostik om medlemskapet: ”Vill bidra till en seriös bransch”

Som medlem i Fog- och Brandskyddsföretagen kan leverantören Bostik vara med och påverka hur branschen använder fog- och
Läs mer
Årsmötet göteborg 2024
Kurser och möten

Årsmöte 2024 i Göteborg

Årsmötet 2024 kommer att hållas på Grand Curiosa Hotel vid Liseberg i Göteborg den 25-26 april. Det blir
Läs mer
forutsattningar-for-brandskydd-1280
Brandskydd

Skapa rätt förutsättningar för brandskydd

Dagligen ser våra medlemmar brister och direkta felmontage i det passiva brandskyddet. Genom samverkan och bättre kommunikation kan
Läs mer