Ny avfallsförordning!

Den nya avfallsförordningen (2020:614) har fått indelning i kapitel. Den nya strukturen har en del som handlar om spårbarhet för farligt avfall. Avfallskoderna finns i bilaga 3. Det har från den 1 november 2020 tillkommit krav för farligt avfall att rapportera uppgifter till ett avfallsregister.  Länk till nya avfallsförordningen 2020:614 och Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2020:5 finns på länksidan