ID06!

Vi har avtal med ID 06 som innebär att kansliet kan använda ID 06 plattformen för att lägga upp genomförda kurser. Alla nya genomförda kurser kommer att läggas upp i systemet.