Montageanvisning nr 1 uppdaterad

Montageanvisning nr 1 ”Fogning mellan fasadelement av betong” finns nu i en uppdaterad version per oktober 2022. Finns att hämta under montageanvisningar. Hämta uppdaterad montageanvisning nr 1