PM Fog & Brandteknik

Efter några år som fogare beslöt branschkollegorna Peo Klint och Mikael Mozzi sig för att starta eget. Året var 2010 och de hade upptäckt att det inte fanns något lokalt företag i Västerås som erbjöd fasad- och brandfogning.

– Det kändes bra att vara två och inte sitta själv i båten, säger Peo Klint, som liksom kollegan är företagsledare på PM Fog & Brandteknik.

Två år senare blev man medlem i Fog- och Brandskyddsföretagen. Många kunder efterfrågade hjälp med att sanera PCB-fogar och man ville både skaffa sig auktorisation för PCB-sanering och kunna vidareutbilda sin personal.

Kunderna började snart att strömma till, inte bara från Västerås utan även från Stockholm och över hela Mälardalen. Sedan 2015 har man fortsatt att växa och idag består företaget av 30 personer varav 25 är heltidsanställda. Tack vare medlemskapet kan personalen fortlöpande vidareutbildas.

– Många beställare är frågvisa och allt fler kunder ställer också krav på att leverantörerna är medlemmar i en branschorganisation, säger Peo Klint.

För gänget på PM Fog & Brandteknik är teamwork A och O. Den ökänt höga arbetstakten i byggbranschen gör att det är lätt att slita ut sig i förtid. Och med bristen på arbetskraft i branschen är det huggsexa på duktiga fogare. Peo och Micke är noga med att medarbetarna mår bra och trivs på jobbet. Att ta god hand om sin personal är hållbart.

– Hälsan är sjukt viktig! säger Peo.

Lika viktigt är det att följa gällande normer och riktlinjer för materialval och arbetsutförande. En del av det dagliga arbetet handlar om att leverera rätt material till rätt plats. Här har man stor hjälp av de dokument som branschorganisationen tillhandahåller via webbplatsen. Att snabbt kunna ladda ner information om byggregler, fogmassor, beräkningsmallar och miljödeklarationer underlättar vardagen.

– Man har ju inte alltid det underlag man behöver. Dyker frågor upp ringer jag kansliet och får hjälp direkt, säger Peo Klint.