Löberöds Fogservice

Specialiteten är mjukfog och brandtätning. I Skåne är Löberöds Fogservice sedan länge kända för sitt fokus på kvalitet och dokumentation samt att man gör rätt direkt, så att man bara behöver göra jobbet en gång.

En stor utmaning i byggbranschen är de korta tidsplanerna och bristen på förståelse för förutsättningarna för att uppnå kvalitet. Alltför ofta händer det att rör- och ventilationsinstallatörer gör fel p g a bristande kunskap om brandtätning. Hålbilden kan vara rätt men rören är inte centrerade, vilket skapar helt fel förutsättningar för brandtätningsarbetet. Att behöva rätta till fel kostar mindre i projekteringsfasen, sedan blir det snabbt dyrare.

– Vid upphandlingen uppstår ofta diskussioner kring kostnaden för byggnadsfogning och brandtätning. Men ska det bli billigt, måste det vara rätt från början och då behöver vi vara med på uppstartsmötet, säger Ingemar Ågren, som startade Löberöds Fogservice 1997.

Kompetensen på företaget är välkänt hög, då samtliga medarbetare är auktoriserade för mjukfogning och brandtätning. Den kunskapen hjälper man även till att sprida vidare till sina branschkollegor genom Fog- och Brandskyddsföretagens olika utbildningar. Här har man ingått i den arbetsgrupp som tagit fram auktorisationsutbildningen för passivt brandskydd, och i huvudsak den del som behandlar dokumentationen.

– Det här yrket är ett hantverk och man kan göra rätt på olika sätt för ett gott resultat. Just därför är dokumentationen så viktig, säger Ingemar Ågren.

Möjligheten att lyfta problem och få tillgång till synvinklar och kunskaper från olika håll, gjorde att man för 10–15 år sedan blev medlemmar i Fog- och Brandskyddsföretagen. Då fanns inga större krav på egenkontroll i byggbranschen för mjukfog, och inom brandskydd nöjde man sig ofta med att arbetet med det passiva brandskyddet var utfört. Även produktdatablad var ovanliga.

– Utvecklingen har gått fort och idag har kraven inom el, vatten och brand stärkts. I vår dokumentation ingår alltid ritningar, egenkontroller, produktdatablad och ett intyg på att arbetet är korrekt utfört samt en 5-årsgaranti, säger Ingemar Ågren.

Via medlemskapet erbjuds personalen löpande vidareutbildning för ännu bättre förståelse. Och genom att vara uthålliga hoppas man att framöver även bli tagna mer på allvar på byggarbetsplatserna.

Läs även om:
PCB-sanering
Montageanvisningar