Årsmöte-2022

Mötesprotokoll för höstmöte 2022

På medlemssidorna är det uppdaterat med hela protokollet från höstmötet. 
 

Länk till mötesprotokollet visas för inloggade medlemsföretag