Medlemscase – Byggtema

Byggtema i Nordmaling startades 1970 utifrån ägarens filosofi kring tätningens grundläggande betydelse för byggnader. Tjugo år senare var Sören Johansson en av initiativtagarna till att grunda Fog- och Brandskyddsföretagen.

Då det finns en stor bredd i branschen ville man samla kompetensen hos landets entreprenörer, leverantörer och konsulter inom fogning, tätning och sanering av miljöfarliga fogmassor. En branschförening skapar konkurrensfördelar och ger medlemsföretagen ett gemensamt forum för att utbyta erfarenheter och utveckla sina verksamheter.

En annan fördel med medlemskapet är den smidiga tillgången till de olika montageanvisningarna som Fog & Brandskyddsföretagen tar fram. Som entreprenör har Byggtema även nytta av de olika dokument som finns för olika typer av fogar bland annat avvikelsedokument och dokument för egenkontroll.

Att fogar och tätningar är korrekt utförda har stor betydelse för byggkvaliteten. I Norrland måste man även ta hänsyn till klimatförhållandena. Det kräver kunskaper om såväl material och utformning som konstruktion för att fogen ska klara vädrets växlingar under sommar och vinter och kunna hantera byggnadens rörelser under livscykeln.

Det har blivit allt viktigare att öka medvetenheten hos beställarna och deras förståelse för fogning och tätning. Med kunniga kunder stärks relationerna och en öppen dialog i branschen höjer kvaliteten i alla led.

Byggtema Tätningsmetoder

tatningsmetoder.se

info@byggtema.com