Årsmöte-2022

Mötesprotokoll för årsmöte 2022

På medlemssidorna är det uppdaterat med hela protokollet från årsmötet. 
 

Länk till mötesprotokollet visas för inloggade medlemsföretag