Uppdaterade kursprogram och kursanmälningar

Nu finns följande uppdaterade kursprogram och kursanmälningar tillgängliga under fliken”kursprogram” i dokument eller om ni vill hämta dem här nedanför direkt.

  • Fogning i byggnader
  • Fogning i byggnader repetitionsutbildning
  • Fogning i byggnader för beställare, konstruktörer och fastighetsägare
  • Härdplastkurs för fogentreprenörer Kemiska arbetsmiljöer
  • Passivt brandskydd och brandtätning
  • Sanering av PCB-haltiga fogar

Välkomna!

Kursprogram

Fogning i byggnader

Fogning i byggnader repetitionsutbildning

Fogning i byggnader för beställare, konstruktörer och fastighetsägare

Härdplastkurs för fogentreprenörer
Kemiska arbetsmiljörisker!

Passivt brandskydd och brandtätning

Sanering av PCB-haltiga fogar